Μπορείς να φτιάξει ένα όχημα με 4 ρόδες;

Μια άσκηση ενίσχυσης της δημιουργικότητας για ολιγομελείς ομάδες μαθητών. Μοιράζουμε συγκεκριμένα δομικά στοιχεία Lego και τους ζητάμε να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν ένα όχημα το οποίο να έχει 4 ρόδες χωρίς να τους δώσουμε οδηγίες.

Τα υλικά που δίνουμε στην κάθε ομάδα

Τα οχήματα θα δοκιμαστούν για την ταχύτητα και την σταθερότητα τους σε διάφορες επιφάνειες. Επίσης θα δοκιμαστούν σε ανηφόρα με την βοήθεια ενός ειδικού μηχανισμού, οι οδηγίες για την κατασκευή του οποίου δίνονται παρακάτω.