Μπορείς να φτιάξει ένα όχημα με 4 ρόδες;

Μια εισαγωγική άσκηση ενίσχυσης της δημιουργικότητας και γνωριμίας για ολιγομελείς ομάδες μαθητών. Με λίγα υλικά στην διάθεση τους τα παιδιά καλούνται να κατασκευάσουν οχήματα τα οποία στην συνέχεια θα δοκιμαστούν για την ταχύτητα και την στιβαρή τους κατασκευή. Μοιράζουμε συγκεκριμένα και περιορισμένα δομικά στοιχεία Lego ανάλογα με την πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε και τους ζητάμε να δημιουργήσουν ένα όχημα το οποίο να έχει 4 ρόδες χωρίς να τους δώσουμε οδηγίες. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια υλικά από την πλατφόρμα Wedo2.

Τα υλικά που δίνουμε στην κάθε ομάδα

Για να δοκιμάσουμε την ταχύτητα και την σταθερότητα των οχημάτων θα χρειαστούμε ένα επικλινές επίπεδο που θα λειτουργήσει ως πίστα δοκιμών.

Δοκιμή οχημάτων σε επικλινές επίπεδο (Σχολικό έτος 2020-2021)

Τα οχήματα θα κινούνται μόνο από την δύναμη της βαρύτητας. Επίσης μπορούμε να τα δοκιμάσουμε και σε ανηφόρα με την βοήθεια ενός ειδικού μηχανισμού, οι οδηγίες για την κατασκευή του οποίου δίνονται παρακάτω.