Υποδοχή εξωγήινων

Μια εισαγωγική ομαδική δραστηριότητα εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έγινε με την πλατφόρμα Lego Spike Prime και απευθύνεται σε παιδιά 9 ετών και πάνω, τα οποία γνωρίζουν και λίγα Αγγλικά για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το προγραμματιστικό περιβάλλον της εφαρμογής.

Έναυσμα

Δίνουμε σε κάθε ομάδα το ομαδικό φύλλο εργασίας χωρίς να κάνουμε κάποια εισαγωγή και ζητάμε από τα παιδιά να διαβάσουν την πρώτη παράγραφο. Μπορούμε να γίνουμε και λίγο συνωμοτικοί για λίγη ώρα και να υποστηρίζουμε ότι πραγματικά έχουν έρθει εξωγήινοι και ο Δήμαρχος μη ξέροντας που να απευθυνθεί ήρθε σε εμάς που γνωρίζουμε από ρομποτική.

Κύριο μέρος δραστηριότητας

Η βασική δραστηριότητα αποτελείται από τρία βήματα. Το πρώτο και το δεύτερο είναι κατασκευαστικά και μπορούν να γίνουν παράλληλα μέσα σε κάθε ομάδα, χωρίζοντας τα παιδιά σε υπο-ομάδες. Το πρώτο βήμα αφορά στην κατασκευή μοντέλων εξωγήινων από χαρτί και πλαστικά ποτηράκια.

Στο δεύτερο βήμα έχουμε την κατασκευή το ρομποτικού μοντέλου. Θέλουμε κάτι αρκετά απλό το οποίο να μπορεί να κινείται. Μια τέτοια περίπτωση είναι το Basic driving base από την πλατφόρμα Lego Spike Prime.

Στο τρίτο βήμα ζητάμε από τις ομάδες να προγραμματίσουν το ρομπότ έτσι ώστε να φτάνει κοντά στον εξωγήινο (δεν χρησιμοποιούμε κανέναν αισθητήρα ακόμα) και να χαμογελάει (με την οθόνη) παίζοντας ένα ηχητικό μήνυμα για καλωσόρισμα. Δεν δίνουμε πολλές οδηγίες και ζητάμε από τα παιδιά να πειραματιστούν με τις εντολές κίνησης που έχει η πλατφόρμα. Κάποιες ενεργοποιούν τους κινητήρες για συγκεκριμένο χρόνο, ενώ κάποιες υπολογίζουν και τα εκατοστά.

Αναστοχασμός

Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας μπορούμε να εστιάσουμε και λίγο περισσότερο στο θέμα της ζωής έξω από τη γη με το ατομικό φύλλο εργασίας το οποίο μπορούν να παιδιά να το δουν στο σπίτι. Στην ουσία τους ζητά να δουν το παρακάτω βίντεο και να φανταστούν τις μορφές που μπορεί να έχει η ζωή σε μακρινούς πλανήτες.