Τεχνικές Προγραμματισμού στο Scratch: Κίνηση με το ποντίκι

Πως μπορούμε να προγραμματίσουμε τους χαρακτήρες μας στο Scratch ώστε να μετακινούνται με το ποντίκι.