Γνωριμία με το Scratch – Το ψαράκι

Ένα εισαγωγικό εκπαιδευτικό σενάριο για την χρήση του Scratch και την εκμάθηση απλών προγραμματιστικών δομών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να σχεδιάσουν ένα σκηνικό το οποίο να αναπαριστά τον βυθό της θάλασσας και ένα ψάρι ως τον χαρακτήρα της ιστορίας. Καλούνται να προγραμματίσουν με την βοήθεια του εκπαιδευτικού το ψάρι, ώστε να κινείται στην οθόνη και να αντιδρά σε συγκεκριμένα συμβάντα. Το εκπαιδευτικό σενάριο εφαρμόστηκε σε μαθητές της Β΄ τάξης δημοτικού, στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2015-2016.