Ενεργειακό πάρκο με Lego NXT

Το ενεργειακό πάρκο περιλαμβάνει δυο ανεμογεννήτριες και έναν ηλιακό συλλέκτη. Η πρώτη ανεμογεννήτρια περιλαμβάνει έναν κινητήρα που απλά περιστρέφει τα πτερύγια προσομοιώνοντας την κίνηση τους από τον αέρα.

Η δεύτερη ανεμογεννήτρια είναι “πιο έξυπνη” και αναζητεί την κατάλληλη ένταση του αέρα. Περιλαμβάνει έναν αισθητήρα ήχου ο (οποίος παίζει τον ρόλο του αισθητήρα του ανέμου) καθώς και δυο αισθητήρες αφής. Επίσης περιλαμβάνει και έναν δεύτερο κινητήρα στην βάση της για την περιστροφή του κορμού της δεξιά – αριστερά. Όσο δεν υπάρχει κατάλληλος αέρας η γεννήτρια περιστρέφεται δεξιά – αριστερά, με την βοήθεια και των δυο αισθητήρων αφής που λειτουργούν ως όρια. Όταν βρει κατάλληλο αέρα η περιστροφή του κορμού σταματάει και ενεργοποιούνται τα πτερύγια της.

Ο ηλιακός συλλέκτης λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο. Μπορεί να περιστρέφεται προς τα δεξιά – αριστερά χρησιμοποιώντας την ίδια βάση με την ανεμογεννήτρια, ενώ επίσης μπορεί να αλλάζει την κλίση του πάνελ με έναν δεύτερο κινητήρα και με την βοήθεια δυο αισθητήρων αφής που λειτουργούν πάλι ως όρια. Ο αισθητήρας φωτός είναι υπεύθυνος για την επιλογή της κατάλληλης θέσης του ηλιακού συλλέκτη.

  • Το σχέδιο για την περιστρεφόμενη βάση του ηλιακού συλλέκτη και της “έξυπνης ανεμογεννήτριας” την πήραμε από το ρομποτικό βραχίονα στον δικτυακό τόπο ΝΧΤ Programs.
  • Το αρχικό σχέδιο για τον πύργο της ανεμογεννήτριας μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: wind turbine tower
  • Το πρόγραμμα για την “έξυπνη ανεμογεννήτρια” μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: wind-turbine-STUDENTS
  • Το πρόγραμμα για τον ηλιακό συλλέκτη μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ: solar-students

Οι κατασκευές έγιναν από τους μαθητές του Ομίλου Ρομποτικής κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και παρουσιάστηκαν στις εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που έγιναν στο νέο πάρκο της Φλώρινας.

Lego WEDO Wind turbine with Scratch

Implemented by students from the robotics club of the Experimental Elementary School of Florina, during the 2015-2016 season. We followed instructions from WEDO Bots (http://www.wedobots.com/2013/07/wind-turbine.html) with some changes for better stability.

The motor is controlled by a microphone that serves as a wind sensor (loudness). A Scratch program instructs the motor to spin faster as the wind picks up (loudness of the microphone).

Scratch Program

Lego NXT Robotic flower

A robotic flower that needs water and sun to operate. The design was made by students of the robotics club of the Experimental Elementary School of Florina, during the 2015-2016 season.

The robot is made by Lego NXT parts and it is fixed on a construction with a small water tank (plastic container) that has a simple water runoff system using straws. The behaviour is as follows:

  • While the tank is empty the flower has it’s petals closed and does nothing.

  • When water is added into the tank and passes a certain level the floater (touch sensor) gives order to the flower to open it’s petals.

  • The water in the tank slowly runs off through the straw.

  • While water is over the certain level for the floater to work the flower has it’s petals open and searches for light (light sensor).

  • If there is low light it rotates left and right until it finds adequate light.

The flower has two motors (one for openning and closing the petals and one for rotating), a light sensor, a touch sensor (floater) and a distance sensor (for changing the rotation direction).

The robotic flower was presented by students in European Maker Week 2016.

3D Designs for Lego Digital Designer and program for NXT Programming

Φελούλης και Σιδερούλης

Εκπαιδευτικό λογισμικό για την διδασκαλία της πλεύσης, βύθισης και της πυκνότητας από το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.. Απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ή να το τρέξετε online.

Ομάδα Ανάτπυξης:

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του λογισμικού.

Πλεύση – Βύθιση

Η εφαρμογή Πλεύση – Βύθιση είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοίωσης των φαινομένων της πλεύσης-βύθισης στερεών σωμάτων σε υγρά, το οποίο διανέμεται ελεύθερα υπό την άδεια χρήσης GNU-GPL.

Αρχικά δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Material Science για να υποστηρίξει την διδακτική ακολουθία που αναπτύχθηκε για την διδασκαλία της έννοια της πυκνότητας σε μαθητές της πέμπτης τάξης του Δημοτικού. Η εφαρμογή εμπλουτίστηκε με νέα χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την συγγραφή νέων σεναρίων διδακτικών ακολουθιών από τους χρήστες χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη συναρτήσεων του λογισμικού.

Το βασικό αρχείο της εφαρμογής έχει κατασκευαστεί με τη χρήση του λογισμικού Game Maker και χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη φυσικής GMPhysics. Τα αρχεία ρυθμίσεων των υλικών – υγρών καθώς και τα αρχεία σεναρίων για τα δωμάτια των διδακτικών ακολουθιών είναι σε απλή μορφή κειμένου.

Ομάδα ανάπτυξης του Πλεύση – Βύθιση: Κασκάλης Θεόδωρος, Αρβανιτάκης Γιάννης

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του λογισμικού.