Αερόστατο ήχου

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στη διδασκαλία προγραμματιστικών εννοιών με τη βοήθεια του Scratch και του Picoboard. Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα, το οποίο θα κινεί ένα αερόστατο στην οθόνη με την χρήση του αισθητήρα ήχου που βρίσκεται στο Picoboard. Το αερόστατο ξεκινάει από το κέντρο της οθόνης και κινείται ανάλογα με την τιμή της έντασης του ήχους που λαμβάνει ο αισθητήρας. Όταν η ένταση είναι χαμηλή κινείται προς το κάτω μέρος της οθόνης, ενώ όταν είναι υψηλή προς το πάνω μέρος της. Το πλάνο διδασκαλίας εφαρμόστηκε σε μαθητές της Δ΄και Ε΄ τάξης δημοτικού, στο πλαίσιο του ομίλου εκπαιδευτικής ρομποτικής, που υλοποιήθηκε στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2013-2014.

Πλάνο διδασκαλίας

Συσκευή αναγνώρισης φρούτων

Σύνθετες δομές επιλογής και αισθητήρες. Ανιχνεύοντας το σωστό φρούτο

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στη διδασκαλία των σύνθετων δομών επιλογής με τη βοήθεια του Scratch και του Picoboard. Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα, το οποίο εκμεταλλευόμενο τους αισθητήρες αντίστασης του Picoboard, να αναγνωρίζει διάφορα φρούτα. Το πλάνο διδασκαλίας εφαρμόστηκε σε μαθητές της Δ΄και Ε΄ τάξης δημοτικού, στο πλαίσιο του ομίλου εκπαιδευτικής ρομποτικής, που υλοποιήθηκε στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Βασικός στόχος της πρότασης διδασκαλίας είναι η κατανόηση των σύνθετων δομών επιλογής και η αναγνώριση νέων τρόπων επικοινωνίας του υπολογιστή με το φυσικό περιβάλλον, με τη βοήθεια των αισθητήρων.

Η διδασκαλία εφαρμόστηκε σε μια συνεδρία του ομίλου εκπαιδευτικής ρομποτικής στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και είχε διάρκεια 120 λεπτά. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές του ομίλου παρουσίασαν την συσκευή τους στο κοινό, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.

Εκπαιδευτικό σενάριο – Συσκευή αναγνώρισης φρούτων