Διαδραστικά Μουσεία με Makey Makey

Μια συνεργασία των Ομίλων «Μάγοι της Τεχνολογίας» και «Τέχνη και Πολιτισμός» του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Τρία διαδραστικά μουσεία με εκθέματα εκτυπωμένα σε 3Δ εκτυπωτή, τα οποία έχουν αισθητήρες αφής και μόλις τα αγγίξουμε παρουσιάζονται πληροφορίες και εικόνες μαζί με αφήγηση στον συνδεδεμένο υπολογιστή.

Τον Οκτώβριο του 2017 αποφασίσαμε με τον συνάδερφο Παύλο Σταυρίδη που είναι υπεύθυνος του Ομίλου «Τέχνη και Πολιτισμός» να συνεργαστούμε ώστε να δημιουργήσουμε τα διαδραστικά μουσεία. Ως θέμα επιλέξαμε τα μνημεία Ελληνικού Πολιτισμού που βρίσκονται σε μουσεία του εξωτερικού.

Τα παιδιά του ομίλου «Τέχνη και Πολιτισμός» ανέλαβαν να αναζητήσουν και να επιλέξουν τα εκθέματα που θα παρουσιαστούν στα μουσεία. Ταξινόμησαν τα εκθέματα σε τρεις ομάδες:

Τα μοντέλα για κάθε έκθεμα αναζητήθηκαν σε δικτυακούς τόπους όπως το thingiverse και το my mini factory και εκτυπώθηκαν στον 3Δ εκτυπωτή του σχολείου μας από τους μαθητές του ομίλου «Μάγοι της τεχνολογίας» οι οποίοι χειρίζονταν το πρόγραμμα Repetier για να ρυθμίσουν τις διαστάσεις και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκτύπωση (αν θα μπουν στηρίγματα κλπ).

Τα παιδιά του ομίλου «Τέχνη και πολιτισμός» ηχογράφησαν τις πληροφορίες που βρήκαν για κάθε έκθεμα και έδωσαν τα αρχεία ήχου στους μαθητές και τις μαθήτριες του ομίλου «Μάγοι της τεχνολογίας», οι οποίοι δημιούργησαν τρία προγράμματα στο Scratch τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε εδώ: Προγράμματα – Διαδραστικά μουσεία

Κατασκευάζοντες τις μακέτες των μουσείων

Τα παιδιά του ομίλου «Τέχνη και πολιτισμός» κατασκεύασαν τις μακέτες των μουσείων από ξύλο μπάλσα, πλέξι γκλας και άλλα υλικά τις οποίες έδωσαν στους «Μάγους της τεχνολογίας» για να περάσουν τις καλωδιώσεις, τα makey makey και τους αισθητήρες αφής (απλά διπλόκαρφα). Στο κάθε έκθεμα υπάρχουν δυο διπλόκαρφα τα οποία συνδέονται το ένα στην γείωση του makey makey και το άλλο σε κάποιο από τα διαθέσιμα πλήκτρα.

Κατασκευάζοντες τις μακέτες των μουσείων
Διπλόκαρφα και καλωδιώσεις
Καλωδιώσεις στο Makey Makey

Τέλος τα παιδιά των δυο ομίλων συνεργάστηκαν και στην δημιουργία των πινακίδων των μουσείων.

Πινακίδα μουσείου
Πινακίδα μουσείου

Τα διαδραστικά μουσεία παρουσιάστηκαν στο 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και στην διήμερη έκθεση «Τα παιδιά της πόλης μας δημιουργούν» που συνδιοργανώθηκε από το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και τον ΦΣΦ Αριστοτέλη.

Από την παρουσίαση στο 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
Από την έκθεση “Οι μαθητές της πόλης μας δημιουργούν”

Μαγικό ραβδί στην Processing

Σε αυτό το βίντεο χρησιμοποιούμε τις μεταβλητές συστήματος mouseX και mouseY της Processing, καθώς και την δυνατότητα να ορίσουμε διαφάνεια-αδιαφάνεια στα χρώματα μας για να δημιουργήσουμε ένα μαγικό ραβδί…

Interactive European monuments board with raspberry pi and makey makey

The board consists of a wooden structure with various 3d printed monumets of Europe, and can be connected to any screen and speakers. In front of every monument there are two metal pins and when they are touched the screen shows information and photos of the monument while the same info are being played by the speakers.

The project started in May 2016 as a part of a larger project from ellak.gr for using 3d printers in education. My school (Experimental Elementary School of Florina) collaborated with the 5th Elementary school of Florina and we formed a small team of educators (Giannis Arvanitakis, Sotiris Georgiou, Giorgos Katikaridis and Giannis Kaskamanidis) and a more extended team of students from various schools of Florina.

At the end of May 2016 i went to Athens together with Giannis Kaskamanidis  to attend a seminar for using the 3d printer Rep Rap Prusa.

In June 2016 we scheduled and conducted four 3d design seminars using SketchUp and another four programming seminars using Scratch for students.

Following the seminars was the 3d printing day. Students printed small boards with their names 3d printed and we also printed the monuments for the interactive board. All of the monuments were downloaded from thingiverse.

After the summer vacations we continued the project in October 2016. Twenty two students of the sixth grade of my school formed a team and took the task to complete the project. 

Working is small groups of 3-4 the students collected fotos and information for the monuments from the web using Wikipedia and Creative Commons libraries. They also recorded the information using Audacity.

They made the main program using Scratch and at the final phase they integrated the makey makey board and saved the program on a raspberry pi.

The 3d printed monuments were glued with silicon to the board and we opened small holes to place the metal pins, two for every monument. From the inside of the board we place the makey makey and the raspberry pi and all the wiring.

The board was presented in the 7th Student Festival of Digital Creation.

The project is still ongoing. This school year (2017-2018) another team of students will take the task to add more monuments and improve the board and the program.

Trivia board game – playing with circuits

A school project from the Experimental Elementary School of Florina in collaboration with the teacher of the fifth grade. 

Students formed small groups of 5-6 and constructed four trivia board games using electric circuits. Each board game has 4 questions with 3 possible answers. Under every answer there are two metal pins. We can put a magnet over them to choose our answer. If we get all 4 questions right a led light turns on and a buzzer plays a beeping sound.

 

Each board game has a 9V battery, a led light and a buzzer. It also has 24 metal pins (two for every answer), cables and 4 magnets. The circuits starts from the battery’s positive and ends to the battery’s negative as shown in the pictures. The circuit remains in open state until the magnets are placed in the correct answers.

The final board games were presented by the students to the public along with other projects from all schools of Florina.

 

Plant watering alarm with arduino

A device that warns us with light sound and a sign when our plant needs water. The project was made by the students of the “Little Hackers” evening club of the Experimental Elementary School of Florina. The device contains a moisture sensor, a servo motor a led light and a buzzer. 

The moisture sensor is placed the plant pot and continuesly reads the moisture values. When that values fall under a certain limit the device warns us by:

  • Blinking the led light
  • Sending a beeping sound from the buzzer
  • Turning the small sign so that the “No water” sketch is shown

Screenshot_2

The final project was presented along with other projects from students of all schools of Florina at the 7th Students Festival for Digital Creations