Ακολουθώντας μια γραμμή στο Scratch

Πως μπορούμε να φτιάξουμε μια μορφή η οποία θα κινείται αυτόνομα στο Scratch ακολουθώντας μια γραμμή που βρίσκεται ζωγραφισμένη στο σκηνικό.