Η σημασία της ενδυμασίας στο Scratch

Η διαφορά χαρακτήρα και ενδυμασίας στο Scratch. Σε τι είναι χρήσιμες οι ενδυμασίες.