Γνωριμία με το App Inventor

Μια πρώτη επαφή με το MIT app inventor. Δημιουργία μιας απλής εφαρμογής και δοκιμή της στον emulator.