Στιχομυθία στο Scratch

Ένας τρόπος σκέψης και υλοποίησης για την δημιουργία απλών διαλόγων μεταξύ χαρακτήρων στο Scratch, χρησιμοποιώντας τις εντολές πες και σκέψου σε συνδυασμό με την εντολή περίμενε.