Διαχείριση μαθήματος στην πλατφόρμα η-τάξη του ΠΣΔ

Μια σειρά βίντεο – μαθημάτων για την χρήση της πλατφόρμας η-τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.