Τεχνικές Προγραμματισμού στο Scratch: Κίνηση χαρακτήρα σε βάθος οθόνης

Πως μπορούμε να πετύχουμε στο Scratch το εφέ της μετακίνησης ενός χαρακτήρα σε βάθος οθόνης.