Τεχνικές Προγραμματισμού στο Scratch: Ομαλή κίνηση σε συντεταγμένες

Πως μπρούμε να προγραμματίσουμε έναν χαρακτήρα στο Scratch ώστε να κινείται ομαλά σε συντεταγμένες θέσεις της οθόνης.