Χάρτης μνημείων της Φλώρινας στο Google Maps από τους μαθητές της Ε τάξης

Οι μαθητές της Ε΄τάξης του σχολείου μας δημιούργησαν έναν χάρτη με τα μνημεία της πόλης μας στο Google maps. Το έναυσμα για την δραστηριότητα δόθηκε από ένα Εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο είχαν ήδη υλοποιήσει οι μαθητές και οι μαθήτριες με τον δάσκαλο τους σχετικά με τα δημόσια γλυπτά της Φλώρινας, στα πλαίσια του οποίου είχαν πραγματοποιήσει επισκέψεις, επιτόπια παρατήρηση και καταγραφή των μνημείων. Σε συζητήσεις με τον δάσκαλο της τάξης Κώστα Σεχίδη, αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά και να τα παρουσιάσουμε στο διαδίκτυο.

Η πρώτη απόφαση η οποία έπρεπε να ληφθεί ήταν η μορφή με την οποία θα διαχέονταν τα δεδομένα. Ήδη τα παραγόμενα της έρευνας των μαθητών υπήρχαν σε μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου και παρουσίασης και είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. Το ηλεκτρονικό έγγραφο και η παρουσίαση παρουσιάζουν την πληροφορία με τρόπο γραμμικό και δεν προσφέρουν εναλλακτικές διαδρομές ανάγνωσης. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να αποτυπωθούν τα δεδομένα των μνημείων και σε μορφή χάρτη η οποία θα προσέθετε επιπλέον πληροφορία (γεωγραφικές συντεταγμένες) καθώς και έναν νέο μη-γραμμικό τρόπο ανάγνωσης και πλοήγησης στα στοιχεία.

Η δεύτερη απόφαση που έπρεπε να ληφθεί αφορούσε το λογισμικό-υπηρεσία η οποία θα χρησιμοποιούσαν οι μαθητές για την υλοποίηση του χάρτη των αγαλμάτων. Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες που προσφέρουν δυνατότητες χαρτογράφησης και απεικόνισης χαρτών, όπως οι κλειστές εφαρμογές Google maps, Yahoo! Maps, Bing Maps, καθώς και οι ανοιχτές πλατφόρμες OpenStreetMaps και Wikimapia. Επειδή ένας από τους στόχους μας ήταν η μέγιστη δυνατή διάχυση της πληροφορίας, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα της Google ως η πιο διαδεδομένη.

Η Google μέσω της υπηρεσίας my maps δίνει την δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να προσθέτουν με απλό τρόπο στοιχεία πάνω στους χάρτες της, δημιουργώντας νέες στρώσεις και να τις δημοσιεύουν. Παράλληλα επιτρέπει και την συνεργασία πολλών χρηστών με διαφορετικούς λογαριασμούς πάνω σε έναν χάρτη. Το σχολείο μας διαθέτει 10 λογαριασμούς Google, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για διάφορες εργασίες των μαθητών που απαιτούν την χρήση υπηρεσιών της Google (AppInventor, Google Drive κλπ) κυρίως στο μάθημα της πληροφορικής.

Η διαδικασία της δημιουργίας του χάρτη διήρκεσε έξι διδακτικές ώρες (τρία δίωρα) στα πλαίσια του μαθήματος πληροφορικής της Ε΄ τάξης. Το πρώτο διδακτικό δίωρο αφιερώθηκε σε θέματα οργάνωσης της τάξης και επίδειξης του τρόπου λειτουργίας της υπηρεσίας. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 10 ομάδες των 2-3 ατόμων. Κάθε ομάδα είχε τον δικό της σταθμό εργασίας στο εργαστήριο πληροφορικής, καθώς και τον δικό της λογαριασμό Google (από τους 10 του σχολείου). Σε όλους τους σταθμούς εργασίας υπήρχε η παρουσίαση του προγράμματος, που περιελάμβανε τα στοιχεία των 21 μνημείων που είχαν καταγράψει οι μαθητές και σε κάθε ομάδα ανατέθηκαν δυο από αυτά. Συνδέθηκα με τον δικό μου λογαριασμό και δημιούργησα τον αρχικό χάρτη, προσθέτοντας το πρώτο άγαλμα, προβάλλοντας και εξηγώντας παράλληλα την διαδικασία στο σύνολο της τάξης.

Στο επόμενο δίωρο οι μαθητές της κάθε ομάδας εργάστηκαν ώστε να προσθέσουν στον χάρτη τα μνημεία που τους είχαν ανατεθεί. Για κάθε ένα μετέφεραν από το αρχείο της παρουσίασης τα στοιχεία του καλλιτέχνη, του υλικού κατασκευής, της χρονολογίας ανέγερσης, καθώς επίσης μια φωτογραφία και μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του προσώπου ή του γεγονότος που αναπαριστούσε το μνημείο. Για την εύρεση της ακριβής τοποθεσίας στον χάρτη οι μαθητές αναζητούσαν την διεύθυνση του μνημείου και συμβουλεύονταν την δορυφορική αποτύπωση της υπηρεσίας Google Maps.

Στο τέλος έγιναν όπου χρειάζονταν μικρές διορθώσεις στις τοποθεσίες των αγαλμάτων πάνω στον χάρτη και δημιουργήθηκαν 2 διαδρομές περιήγησης από μνημείο σε μνημείο. Μετά τους τελικούς ελέγχους ο χάρτης δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο και έγινε προσβάσιμος από όλους μέσω της ιστοσελίδα του σχολείου μας.