Τούρτα γενεθλίων

Οι μαθητές δημιουργούν μια απλή προσομοίωση για το σβήσιμο των κεριών σε μια τούρτα.

Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να είναι σε θέση χρησιμοποιούν δεδομένα από το μικρόφωνο του Η/Υ για την συγγραφή μιας απλής προσομοίωσης χρησιμοποιώντας το περιβάλλον Scratch. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές θα πρέπει να:

  • Κατανοήσουν την δομή ακολουθίας και να είναι σε θέση να υλοποιούν απλά προγράμματα με την χρήση αυτής της δομής.
  • Να είναι σε θέση να κάνουν μετρήσεις για την ένταση του μικροφώνου.
  • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις μετρήσεις αυτές για την συγγραφή ενός προγράμματος.
  • Να κατανοήσουν την έννοια της δομής επανάληψης και να είναι σε θέση να την χρησιμοποιούν.

Αερόστατο ήχου

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στη διδασκαλία προγραμματιστικών εννοιών με τη βοήθεια του Scratch και του Picoboard. Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα, το οποίο θα κινεί ένα αερόστατο στην οθόνη με την χρήση του αισθητήρα ήχου που βρίσκεται στο Picoboard. Το αερόστατο ξεκινάει από το κέντρο της οθόνης και κινείται ανάλογα με την τιμή της έντασης του ήχους που λαμβάνει ο αισθητήρας. Όταν η ένταση είναι χαμηλή κινείται προς το κάτω μέρος της οθόνης, ενώ όταν είναι υψηλή προς το πάνω μέρος της. Το πλάνο διδασκαλίας εφαρμόστηκε σε μαθητές της Δ΄και Ε΄ τάξης δημοτικού, στο πλαίσιο του ομίλου εκπαιδευτικής ρομποτικής, που υλοποιήθηκε στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2013-2014.

Πλάνο διδασκαλίας