Αποθήκευση των προγραμμάτων μου στην Processing

Πως αποθηκεύω τα προγράμματα που δημιουργώ στον υπολογιστή μου. Το βίντεο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του Εκπαιδευτικού Ομίλου “Μικροί Χάκερ” που λειτουργεί στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας από το σχολικό έτος 2016-2017.

Processing tutorials: Έλεγχος με την if

Χρησιμοποιούμε την εντολή if για να ελέγξουμε την κίνηση ενός σχήματος στην οθόνη. Το βίντεο δημιουργήθηκε για την υποστήριξη του ομίλου Προγραμματισμού του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Processing tutorials: Ορθογώνια και τετράγωνα

Μαθαίνουμε να ζωγραφίζουμε τετράγωνα και ορθογώνια παραλληλόγραμμα χρησιμοποιώντας την συνάρτηση rect στην Processing. Το βίντεο δημιουργήθηκε για την υποστήριξη του ομίλου Προγραμματισμού του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Processing tutorials: Σχεδιάζοντας κύκλους και ελλείψεις

Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε την συνάρτηση ellipse για να ζωγραφίζουμε κύκλους και ελλειπτικά σχήματα. Το βίντεο δημιουργήθηκε για την υποστήριξη του ομίλου Προγραμματισμού του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας για το σχολικό έτος 2016-2017.