Σκάσε τα μπαλόνια

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι στόχευσης, όπου ο παίκτης θα προσπαθεί να σκάσει μπαλόνια με το ποντίκι.

Αρχικά οι μαθητές δημιουργούν ένα σχέδιο παιχνιδιού στο οποίο καταγράφουν πληροφορίες όπως οι χαρακτήρες, ο έλεγχος και η ροή του παιχνιδιού, καθώς και τους πόρους σε γραφικά και πολυμέσα που θα χρειαστούν. Στην συνέχεια γίνεται η συγκέντρωση των πόρων με προσοχή στην τήρηση των αδειών χρήσης. Τέλος οι μαθητές προγραμματίζουν το παιχνίδι στο Scratch ακολουθώντας το σχέδιο που έχουν ήδη φτιάξει και ιδίως την ενότητα ροή-αλληλεπιδράσεις.

Στην ενότητα του προγραμματισμού εξετάζονται οι δομές επανάληψης και επιλογής, η δημιουργία αντικειμένων από μια κλάση (κλώνοι) καθώς και η χρήση των μεταβλητών για την αποθήκευση του σκορ, του χρόνου και των ρεκόρ.

Σχέδιο παιχνιδιού – Σκάσε τα μπαλόνια

Pong game

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα κλασικό παιχνίδι pong, στο οποίο ο παίκτης προσπαθεί να αποκρούσει μια μπάλα με την βοήθεια μιας ρακέτας, ενώ όσο περνάει ο χρόνος η μπάλα κινείται όλο και πιο γρήγορα ενώ παράλληλα μικραίνει και ο χώρος δράσης. Αρχικά συμπληρώνουν το σχέδιο του παιχνιδιού όπου καταγράφουν τους στόχους, τους χαρακτήρες, την ροή τους πόρους κλπ. Ο προγραμματισμός γίνεται στο Scratch και εξετάζει θέματα όπως μεταβλητές, δομές επανάληψης και επιλογής, γεννήτριες τυχαίων αριθμών, συντεταγμένες στην οθόνη.

Σχέδιο παιχνιδιού – Pong

Paint Butterflies

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι στο οποίο ο παίκτης θα ελέγχει με το ποντίκι ένα κανόνι το οποίο πετάει μπογιές. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο παίκτης να πετυχαίνει με τις μπογιές τις πεταλούδες που περνάνε τυχαία πάνω από το κανόνι και να ζωγραφίζει με τον τρόπο αυτό έναν πίνακα.

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα σχέδιο παιχνιδιού όπου θα καταγράφουν πληροφορίες για τους χαρακτήρες, τις αλληλεπιδράσεις και την ροή του παιχνιδιού. Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα εξετάζονται οι μεταβλητές και οι κλώνοι αντικειμένων καθώς και οι δομές επανάληψης και ελέγχου.

Σχέδιο παιχνιδιού – Paint Butterfiles

Time Race

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι λαβύρινθου όπου ο χαρακτήρας, που θα ελέγχεται από τον παίκτη με το πληκτρολόγιο, θα προσπαθεί να φτάσει στο τέλος κάθε λαβύρινθου στον λιγότερο δυνατό χρόνο.

Αρχικά οι μαθητές δημιουργούν ένα σχέδιο παιχνιδιού που καταγράφουν πληροφορίες όπως οι χαρακτήρες, οι πίστες, ο έλεγχος και η ροή του παιχνιδιού, καθώς και τους πόρους σε γραφικά και πολυμέσα που θα χρειαστούν. Στην συνέχεια γίνεται η συγκέντρωση των πόρων με προσοχή στην τήρηση των αδειών χρήσης. Τέλος οι μαθητές προγραμματίζουν το παιχνίδι στο Scratch ακολουθώντας το σχέδιο που έχουν ήδη φτιάξει και ιδίως την ενότητα ροή-αλληλεπιδράσεις.

Στην ενότητα του προγραμματισμού εξετάζονται οι δομές επανάληψης και επιλογής καθώς και η χρήση των μεταβλητών για την αποθήκευση του χρόνου και των ρεκόρ.

Σχέδιο παιχνιδιού – Time Race