Δημιουργία βίντεο stop-motion για τις άδειες Creative Commons

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διοργάνωσε, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πανελλήνιο Διαγωνισμό με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία» και θέμα την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων. Ο διαγωνισμός είχε διάρκεια 2 μήνες και απευθυνόταν σε μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοσίων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στη σύγχρονη κοινωνία και το ρόλο της ως καθοριστικού παράγοντα για την προώθηση της δημιουργικότητας και του πολιτισμού.

Οι μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας με την συνεργασία του δασκάλου τους Κωνσταντίνου Σεχίδη και του καθηγητή πληροφορικής Γιάννη Αρβανιτάκη συμμετείχαν στον διαγωνισμό με την ταινία μικρού μήκους που δημιούργησαν, με τίτλο: «Αναμείξεις, μοιραζόμαστε τη δημιουργικότητα μας με τις άδειες Creative Commons» η οποία απέσπασε το Πρώτο Βραβείο στην κατηγορία video μεταξύ δεκάδων συμμετοχών. Το βίντεο δημιουργήθηκε με την τεχνική stop-motion.

Άδειες Creative Commons

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ τάξης ασχολήθηκαν με τις άδειες χρήσης περιεχομένου Creative Commons. Αρχικά παρακολούθησαν την παρακάτω απλοποιημένη παρουσίαση και μετά μέσω της πλατφόρμας e-class του ΠΣΔ παρέδωσαν δυο εργασίες. Στην πρώτη εργασία αναζήτησαν εικόνες από το διαδίκτυο με ελεύθερες άδειες χρήσης, για να τις χρησιμοποιήσουν σε ένα ποίημα που είχαν ήδη γράψει και το οποίο το είχαν σημάνει με Copyright. Τώρα όμως έπρεπε να σεβαστούν τις άδειες χρήσης των εικόνων και να αδειοδοτήσουν αναλόγως το τελικό έργο, αναφέροντας και τις πηγές των εικόνων που χρησιμοποίησαν. Στην δεύτερη εργασία αναζήτησαν πάλι εικόνες καθώς και μουσική με ελεύθερες άδειες χρήσης για την παραγωγή ενός βίντεο με ελεύθερο θέμα.