Εισαγωγικές δραστηριότητες με το πακέτο Lego Wedo

Οι παρακάτω δραστηριότητες – φύλλα εργασίας έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά με μερικές τροποποιήσεις από το εκπαιδευτικό πακέτο Lego Wedo Education. Εφαρμόστηκαν αρχικά στα μαθήματα του Ομίλου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2013-2014, ενώ από το σχολικό έτος 2015-2016 υλοποιούνται και στο πρωινό πρόγραμμα της Ε τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής.