Άδειες Creative Commons

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ τάξης ασχολήθηκαν με τις άδειες χρήσης περιεχομένου Creative Commons. Αρχικά παρακολούθησαν την παρακάτω απλοποιημένη παρουσίαση και μετά μέσω της πλατφόρμας e-class του ΠΣΔ παρέδωσαν δυο εργασίες. Στην πρώτη εργασία αναζήτησαν εικόνες από το διαδίκτυο με ελεύθερες άδειες χρήσης, για να τις χρησιμοποιήσουν σε ένα ποίημα που είχαν ήδη γράψει και το οποίο το είχαν σημάνει με Copyright. Τώρα όμως έπρεπε να σεβαστούν τις άδειες χρήσης των εικόνων και να αδειοδοτήσουν αναλόγως το τελικό έργο, αναφέροντας και τις πηγές των εικόνων που χρησιμοποίησαν. Στην δεύτερη εργασία αναζήτησαν πάλι εικόνες καθώς και μουσική με ελεύθερες άδειες χρήσης για την παραγωγή ενός βίντεο με ελεύθερο θέμα.