Άσπρισμα δοντιών στο Gimp

Μια απλή τεχνική για το άσπρισμα των δοντιών στο Gimp. Χρησιμοποιούμε εργαλεία επιλογής και γρήγορης μάσκας και απλά αλλάζουμε τον κορεσμό των χρωμάτων στην επιλεγμένη περιοχή.