Σκάσε τα μπαλόνια

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι στόχευσης, όπου ο παίκτης θα προσπαθεί να σκάσει μπαλόνια με το ποντίκι.

Αρχικά οι μαθητές δημιουργούν ένα σχέδιο παιχνιδιού στο οποίο καταγράφουν πληροφορίες όπως οι χαρακτήρες, ο έλεγχος και η ροή του παιχνιδιού, καθώς και τους πόρους σε γραφικά και πολυμέσα που θα χρειαστούν. Στην συνέχεια γίνεται η συγκέντρωση των πόρων με προσοχή στην τήρηση των αδειών χρήσης. Τέλος οι μαθητές προγραμματίζουν το παιχνίδι στο Scratch ακολουθώντας το σχέδιο που έχουν ήδη φτιάξει και ιδίως την ενότητα ροή-αλληλεπιδράσεις.

Στην ενότητα του προγραμματισμού εξετάζονται οι δομές επανάληψης και επιλογής, η δημιουργία αντικειμένων από μια κλάση (κλώνοι) καθώς και η χρήση των μεταβλητών για την αποθήκευση του σκορ, του χρόνου και των ρεκόρ.

Σχέδιο παιχνιδιού – Σκάσε τα μπαλόνια