Ανεμογεννήτρια με Lego Wedo + Scratch

Η κατασκευή και ο προγραμματισμός έγινε από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Ομίλου Προγραμματισμού του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

Για την κατασκευή τα παιδιά αρχικά χρησιμοποίησαν τις οδηγίες από τον δικτυακό τόπο Wedobots (http://www.wedobots.com/2013/07/wind-turbine.html). Το αποτέλεσμα αυτής της κατασκευής ήταν αρκετά ασταθές και ενισχύθηκε από τους μαθητές με επιπλέον συνδέσεις τόσο στον άξονα όσο και στο μέρος που βρίσκονται οι φτερωτές.

Η τελική κατασκευή περιλαμβάνει έναν κινητήρα και ένα μικρόφωνο το οποίο αποτελεί τον αισθητήρα για την ένταση του αέρα. Ο προγραμματισμός έγινε στο Scratch και στηρίζεται στην απλή ιδέα ότι η ένταση του κινητήρα (πόσο γρήγορα θα γυρνάν οι φτερωτές) είναι ανάλογη με την ένταση του αέρα (ένταση μικροφώνου).

Πρόγραμμα στο Scratch

Invalid Displayed Gallery